ZZZS: Poračuni in povračila iz proračuna RS

Zavodi, ki želijo na ZZZS oddati podatke o poračunu oz. povračilu sredstev povezanih z odpravo posledic epidemije COVID-19, lahko za oddajo podatkov, ki so vezani na storitve VZD 701 824, to storijo preko ISOVlocala z ukazom “Izredni obračun / obračun PGO”, nato pa izberejo pripadajočo storitev za izredni poračun. Podrobni opis postopka je dostopen v navodilih za modul ZZZS, v poglavju o izdelavi obračuna PGO storitev, ki je dostopen tudi v ISOVu preko menija z navodili.

Vezano na: Okrožnico ZAE 9/20, Uradni list 107/20, dne 31. 7. 2020