Poslanstvo

Poslanstvo

Zaposleni in ostali sodelavci v družbi se zavedamo, da je naš glavni cilj kupec in njegovo zadovoljstvo. Trudimo se ponuditi takšne storitve, ki ta cilj v celoti dosegajo.

Zavedamo se, da smo naš najpomembnejši in nujno potrebni vir za doseganje vsakih zastavljenih ciljev zadovoljni zaposleni, kar lahko dosežemo zgolj z namenskim in neprestanim razvijanjem svojih znanj in sposobnosti ter domišljenim določanjem in razporejanjem pristojnosti.

Unisys, kot naš principal predstavlja zainteresirano stranko Uninet, s katero usklajujemo naše aktivnosti in izpolnjujemo njegove zahteve.

Država(e) v katerih delujemo in/ali poslujemo pred nas postavljajo zakonske zahteve, ki jih brezpogojno izpolnjujemo.

Strokovne javnosti, s katerimi se srečujemo pri našem delu in razvoju, so nam v pomoč pri načrtovanju in razvoju organizacije tako, da z našo udeležbo v razpravah vračamo tej javnosti pridobljene koristi.

Uninet deluje v smeri družbeno odgovornega podjetja,

“Zamisli si, narejeno!” je naš moto, ki ga znova in znova želimo udejaniti v praksi.