Unisys Forward!

_unisys_forward_2

Napovedi so, da bo do leta 2017 bo 65% UNIX strežnikov in 80% horizontalno prilagodljivih ERP sistemov preseljenih na Linux. Trendi prinašajo velike spremembe, hkrati pa številke kažejo, da migracije še niso končane. Večina organizacij še ohranja podedovane sisteme, ki so ključnega pomena za poslovanje, vendar pa je nadgradnja takšnih sistemov draga in zahtevna. Zato so številna podjetja začela z migracijo nekaterih, vendar ne še vseh, informacijskih sistemov.

V naslednjih letih se bo, zaradi naraščajočih stroškov in zahtev po nižanju le teh, izredno težko izogniti migracijam, predvsem, ker podedovana okolja nimajo fleksibilnosti, ki je danes nujno potrebna za ohranjanje konkurenčne prednosti.  Podjetja v prihodnosti ne bodo mogla biti uspešna, če ne bodo prilagodljiva, tako iz vidika stroškov in zmogljivosti. Unisysov Forward! omogoča neposredno in jasno rešitev za poslovno prilagodljivost ključnih informacijskih sistemov, brez potrebe po žrtvovanju varnosti in zanesljivosti. Z uporabo prilagodljive mrežne platforme za Linux in Windows aplikacije, omogoča neposredno migracijo informacijskega okolja na standardno x86 platformo, hkrati pa zagotavlja enako visok nivo zanesljivosti in varnosti za ključne poslovne sisteme in zagotovljeno zmogljivost, ki so jo Unisysove stranke že vajene.

Forward! to omogoča zaradi edinstvenega varnega particioniranja, ki zagotavlja visoke zmogljivosti, fleksibilnost in prihranke. Za razliko od drugih rešitev Forward! nudi predvidljivo obnašanje in varnost, ki jo stranke pričakujejo od podedovanih sistemov. Tudi zaradi Intel Xeon tehnologije Forward! omogoča vse to, hkrati pa uporabnikom še niža stroške. Z rešitvijo Forward! lahko podjetja razvijajo ključne poslovne aplikacije s popolnim zaupanjem, da bodo aplikacije delovale zanesljivo.

Več…