Enterprise Output Manager

SnipImage(2)

Programska oprema Enterprise Output Manager (predhodno DEPCON) je celovita rešitev za upravljanje izhodnega toka dokumentov, avtomatizacijo toka dokumentov in komunikacij z zaposlenimi v podjetju in zunanjimi partnerji. Unisys Enterprise Output Manager razlikuje vaše podjetje od konkurence !

EOM je zgrajen na tehnologiji odjemalec/strežnik, deluje na strežniku , delovnih postajah , prenosnih računalnikih, kjer teče 32 ali 64-bitni Microsoft Windows in pozna izhode odprtih protokolov, e-poštnih sporočil, spletnih storitev, lokalne ali omrežne imenike, Windows, UNIX in Linux sistemov, Unisys Clearpath sistemov. EOM je celovita rešitev za podjetje, vendar pa tudi več !

Glavna funkcija programske opreme EOM je samodejna obdelava in distribucija izhodnih datotek iz kateregakoli podprtega okolja v vsa podprta izhodna okolja.

Avtomatska obdelava lahko temelji na imenu, velikosti ali drugi lastnosti datotek. Poleg tiskanja  EOM izkoristi različne mehanizme izvajanja, kot so e-pošta, splet, HTTP, FTP, CD / DVD ali faks. Za vsak ta način lahko EOM reformatira besedne dokumente in podatke v prilagojen, sodoben videz.

EOM se lahko uporablja, če je potreba po digitalizaciji, indeksiranju in iskanju velikih količin papirnih dokumentov za doseganje večje produktivnosti in zmanjšanju stroškov dela, poštnih stroškov in stroškov skladiščenja. EOM je odlična rešitev za dokumente tudi v oddelkih ali podružnicah podjetij.

EOM je multisistemski tiskalnik in okolje za upravljanje izhodnih  dokumentov, ki prinaša številne poslovne koristi :

 • Operativne prihranke pri stroških
 • Zmanjšanje stroškov pri komunikaciji s strankami
 • Zmanjšanje človeških napak pri izdaji računov
 • Zmanjšanje stroškov licenciranja programske opreme
 • Natisnjene obrazce nadomesti z elektronskimi obrazci
 • Omogoča upravljanje na daljavo
 • Avtomatizacija dokumentnih delovnih tokov s pomočjo politike avtomatizacije
 • Avtomatizacija serijskih tiskalnih opravil
 • Samodejno pošiljanje prilagojenih faksov, e-pošte in drugih vrst dokumentov strankam in zaposlenim
 • Avtomatizacija in poenostavitev papirno intenzivnih procesov ter zmanjšanje števila napak v primerjavi z ročnim delom z dokumenti
 • Boljše komuniciranje, sodelovanje in storilnost zaposlenih z zaposlenimi in strankami
 • Modernizacija izhodnih dokumentov brez spreminjanja izvornih aplikacij
 • Znižanje stroškov za papir – možnost ogleda v elektronski obliki
 • Odpravlja stroške distribucije papirja – zamenjava z elektronsko pošto ali elektronskim arhivom
 • Zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetja
 • Preoblikovanje papirnatih dokumentov v racionalne informacije za odločanje in združevanje z drugimi pomembnimi tokovi v podjetju
 • Integracija rešitev za zagotavljanje informacij na spletu, e-pošti, tiskalnikih
 • Zagotavljanje prilagodljive rešitve za mnogo težav
 • Produktivnost od kjerkoli in kadarkoli, pošiljanje dokumentov v elektronski obliki na mobilne naprave, tablice in e-pošto.

Več…