Naše rešitve

ISOV

ISOV je integriran informacijski sistem obravnave varovancev, namenjen vsem sodelujočim pri vsakdanjem delu z uporabniki v socialno varstvenih in izobraževalnih ustanovah.
Splošni namen ISOV celovite rešitve je olajšana organizacija dela v procesu obravnave uporabnikov v vaši oskrbi. Z naborom funkcionalnosti v medsebojno povezanih in vsebinskih sklopih ISOV omogoča optimalno podporo zavodu in zaposlenim, preglednejše, kakovostno in sistematizirano strokovno delo. Vse naštete funkcionalnosti razbremenijo vaše sodelavce odvečnega administrativnega dela in razdrobljenih evidenc v eni, celoviti rešitvi

Glede za specifičnost potreb zavoda, je tudi rešitev ISOV funkcionalno prilagojena glede na tip ustanove – izberite vašega:

  • ISOV za VDC – varstveno delovni centri in dnevni centri;
  • ISOV za CUDV – centri za usposabljanje, delo in varstvo;  centri za izobraževanje in usposabljanje (CUDV; CIRIUS);
  • ISOV za DSO – domovi za starejše občane, oskrbovana stanovanja; dnevni centri za starejše, organizacije ali zasebniki, ki nudijo storitve socialne oskrbe, ter

druge izobraževalne ustanove kot npr. šole, vrtci, mladinski domovi, materinski domovi, posebni vzgojno varstveni zavodi, ustanove zaprtega tipa in društva.

 

Učinkovito orodje

ISOV je informacijski sistem obravnave uporabnikov v socialnih zavodih, ki poenostavlja njihovo spremljanje v procesu varstva, vodenja, zaposlitve in zdravstveno-socialne oskrbe.

Enostavna uporaba
  • pregledni in prijazni meniji za uporabo vsebin
  • za uporabo ISOV je dovolj dostop do spleta
  • ISOV je razpoložljiv neprekinjeno, varno in praktično povsod.
  • ISOV je spletna aplikacij v varnem okolju na Uninet-ovi lokaciji
  • V ustanovi ni nobenih skrbi z delovanjem aplikacije ISOV.

Varnost podatkov

Varno shranjevanje in neprekinjena razpoložljivost podatkov je zagotovljena v skladu s standardi s področja varovanja podatkov.

Več podrobnosti v predstavitvi “Kaj je ISOV6?”

 

Kako ISOV deluje?

Spletni način ISOV v polni meri izkorišča pridobitve tehnologije svetovnega spleta, ki naročnikom omogoča enostavnejši in učinkovitejši način uporabe informacijskih storitev v obliki gostovanja. Z gostovanjem na naših strežnikih lahko začnete z uporabo aplikacije ISOV takoj, razbremenjeni vseh skrbi pred izgubo vaših podatkov, dnevnimi arhiviranji, servisiranjem lastnega strežnika in ostalih aktivnosti povezanimi z njegovo uporabo.

Pokličite nas, ali pa nam pišite in si naročite predstavitev.